In onderling overleg is besloten dat Esttrade (eigenaar Dhr. D. van Est) en Mechan Groep hun samenwerking per 20 juni 2023 op een andere manier voortzetten. Dit betekent concreet dat Esttrade een (sub)dealerschap voor Fendt op zich neemt. Met deze stap richten beide partijen zich met een positieve blik op de toekomst.

0